NGFdMGJcLWVcNaF6NGV7LGxdLTcsynIkynwdxn1c
Adli Bilişim Kanunları

Adli Bilişim Kanunları

Adli Bilişim Kredi Kartlarının Kötüye Kullanımının Sonuçları Nelerdir?

Bu konumuzda sizlere Adli Bilişim alanına giren "Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılmasına" yönelik bilgiler vereceğiz. Adli Bilişimin ilgili kanunda bize verilen bilgi nedir? Göz atalım öncelikle.

Madde 245 – (Değişik: 29/6/2005 – 5377/27 md.)

(1) Başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlarsa, üç yıldan altı yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) Başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üreten, satan, devreden, satın alan veya kabul eden kişi üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(3) Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, dört yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(4) Birinci fıkrada yer alan suçun;

  • a) Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin,
  • b) Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayın hısımlarından birinin veya evlat edinen veya evlâtlığın,
  • c) Aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin,

Zararına olarak işlenmesi hâlinde, ilgili akraba hakkında cezaya hükmolunmaz.

(5) (Ek: 6/12/2006 – 5560/11 md.) Birinci fıkra kapsamına giren fiillerle ilgili olarak bu Kanunun malvarlığına karşı suçlara ilişkin etkin pişmanlık hükümleri uygulanır.

Kartların illegal biçimde ele geçirilmesi durumuna karşı kanun koyucuların koyduğu yasalar nelerdir?

Açıklama:

Adli Bilişim canlı ders eğitiminde rızası olmaksızın ATM makineleri üzerine ele geçirilen bilgilere yönelik ödev vermiştiniz.

ATM'ye yerleştirilen casus yazılımlar yani ATM Keyloggerların kullanılması sonucu, kullanıcıların mağduriyeti söz konusu durumu ortaya çıkacaktır. Yani korsanın ele geçirdiği kart bilgileri sayesinde, kart bilgileri ele geçirilen kişiyi özellikle maddi olarak sıkıntılara sokabileceği, ağır durumlarla karşı karşıya bırakabileceği muhtemeldir.
Bu gibi illegal olaylarının gerçekleşmemesi için yukarıda bahsettiğimiz durumla ilgili olarak, ceza kanunun yaptırımları ile engel olmaya çalışılacak biçimde kanunların yürürlüğe girdiğini görüyoruz.  Konuyla ilgili olarak "Yasak cihaz veya programlar" başlığı altında Madde 245/A- (Ek: 24/3/2016-6698/30 md.) ile bireylerin korunmasına yönelik tedbirler sağlanmaya çalışmıştır. İlgili kanun maddesine yönelik açıklamalar aşağıdaki gibidir.

Yasak cihaz veya programlar

Madde 245/A- (Ek: 24/3/2016-6698/30 md.)

 (1) Bir cihazın, bilgisayar programının, şifrenin veya sair güvenlik kodunun; münhasıran bu bölümde yer alan suçlar ile bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle işlenebilen diğer suçların işlenmesi için yapılması veya oluşturulması durumunda, bunları imal eden, ithal eden, sevk eden, nakleden, depolayan, kabul eden, satan, satışa arz eden, satın alan, başkalarına veren veya bulunduran kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Yukarıda vermiş olduğumuz ilgili maddeye baktığımız zaman, konuyla ilgili olarak illegal çalışmalar içerisinde bulunan kişi yada kişilerce hapis cezalarının yanı adli para cezası ile illegal olayların önüne geçilmesi adına kanunun karşımıza çıktığını söyleyebiliriz.


1 yorum

  1. AK SEO
    AK SEO 28 Nisan 2021 04:08

    Bu konumuzda sizlere Adli Bilişim alanına giren "Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılmasına" yönelik bilgiler verdik. Adli Bilişimin ilgili kanunda bize verilen bilgi nedir? Sorusuna yanıt, konumuzda.

Destekleyen Kuruluşlar

Haber | Haber | Haber | Haber | Haber | SEO |
Whatsapp üzerinden iletişim kur